Site İçeriği

TÖ-DER Nedir ?

 

TÖ-DER; ülkemizi okumak için tercih eden tarih bölüm öğrencilerine ev sahipliği yapmak, onları tanımak, birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne ortak olmak ve ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla kurulan uluslararası statüde kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur.

TÖ-DER, tarih bölümü öğrencilerinin kendi aralarındaki koordinasyonu sağlamak, yeni Uluslararası Derneklerin kurulmasını teşvik etmek, Uluslararası Öğrenci algısının kamuoyunda sağlıklı bir şekilde yerleşmesi için çalışmak, Uluslararası Öğrencilerin eğitim, sağlık, oturum izni konularındaki sıkıntılarıyla ilgilenmek ve bu sıkıntıların çözümü için devlet kurumlarıyla işbirliği yapmayı kendine misyon olarak belirlemiş bir dernektir.

Misyonumuz

 

Başta ülkemizde eğitim gören tarih bölüm öğrencilerini tespit etmek ve ortak çalışma platformu oluşturmak, gençlerimize burs sağlamak, belgeler ve raporlar hazırlamak, konferanslar tertiplemek, yayın ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, her türlü kültür mirasını gün ışığına çıkarmak, tanıtmak, korumak ve gelecek nesillere bırakmaktır.

Vizyonumuz

Kültür ve tarih alanındaki araştırmaları ve modern tarihçilik bakış açısıyla Türkiye ve hatta Dünya'nın en etkin ve en güvenilir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

Gönüllülük

* İşimizi en doğru şekilde ve gönülden sahiplenerek yaparız.
* Her türlü görevi, kendi görevimiz gibi benimseriz.
* Arkadaşlarımızın çalışmalarını takdir eder, onlara destek oluruz.
* Arkadaşlarımızın desteğini benimser, takdir beklemeden çalışırız.
* Bireysel çalışma kadar ekip çalışmasına da önem veririz. 

Güvenirlik

* Her türlü çalışmamızda, en yüksek entelektüel ahlakı baz alırız.
* Her türlü yayınımızda bilimsel standartlara uygun kaynak gösteririz.
* Belgesiz ve bilimsel temele dayanmayan iddialardan kaçınırız.
* Doğruluğuna inandığımız konuları rasyonel bir şekilde sonuna kadar savunur, bilimsel verilerle desteklenen her türlü doğruyu çekinmeden paylaşırız.
* Elde ettiğimiz ham bilgiyi doğrulamadan paylaşmayız.
* Şeffaf ve açık bilgi paylaşımı kültürünü destekleriz.
* Burada belirtilen değerlerimizle uyuşmayan her türlü manevi destekten ve maddi bağımlılıktan kaçınırız.  

Sorumluluk

* Dernek yönetimi, derneğin vizyonuna ve misyonuna uygun olarak hareket edilmesi ve değerlerinin korunmasıyla ilgili sorumluluk altında   olduğunun bilincindedir.
* Derneğin güvenirliliğini, saygınlığını tehlikeye atacak her türlü girişimden kaçınmak dernek yöneticilerinin sorumluluğudur.