Sıkça Sorulan Sorular

Derneğin kuruluş dayanağı nedir ?

Dernek, 4721  sayılı Türk Medeni Kanun'u, 23.11.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5253 sayılı Dernekler Kanun'unun 2. maddesi ve İzmir İl Dernekler Müdürlüğü'nün izni ile faaliyetlerine Uluslararası statüde başlamıştır.

Kurumun hedef kitlesi nedir ?

Derneğimiz, üniversite bünyesinde teşkil olmuş Tarih bölümü öğrencilerine hedeflemektedir.

Dernek İdari Kurulları kaç kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanlığı, 5 asil ve 5 yedek üyeden; Denetim Kurulu Başkanlığı, 3 asil ve 3 yedek üyeden; Disiplin Kurulu Başkanlığı, 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşmaktadır.

Derneğin faaliyet alanları nelerdir ?

 Dernek, sosyal, kültürel ve eğitim alanların yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Derneğin gelir kaynakları nelerdir ?

  

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 25 TL, aylık olarak 15 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %55’i altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler. 

Temsilcilikleriniz mevcut mudur ?

Şu an için derneğimize ait bir temsilciliğimiz mevcut değildir.