Üyelik İşlemleri

Üyelik:

 

   Fiil ehliyetine sahip bulunan ve üniversitelerin Tarih bölümünde okuyan (hazırlık sınıfı dahil değildir.) derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik bu koşul aranmaz. 

            Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir." şeklindedir. Üyeliği kabul edilen kişilere sms ile bilgilendirme yapıldıktan sonra üyelerimizin 25 TL Giriş Aidatı ve o dönemin üyelik aidatı olarak 15 TL'nin ilgili banka hesaplarına Ad Soyadı-Açıklama olarak gönderilmesi veya ilgili mesaj geldikten sonra FONZİP Üye Bilgi Sistemi'ne girerek online ödenmesi gerekmektedir. 

           Üyelik Formunu doldurduktan sonra tarihdernegi@gmail.com adresine gönderilmesi veya dernek merkezimiz olan Yunus Emre Mah. 4201. Sok. No:39 Kat:2  Karabağlar/İZMİR adresine gönderilmesi gerekmektedir.


ÜYELİK FORMLARI:

ÜYELİK FORMU (PDF) 

ÜYELİK FORMU (WORD)


Üyelik için gerekli belgeler:

1-) Kimlik Fotokopisi

2-) Öğrenci Belgesi veya Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi

3-) 1 Adet Fotoğraf